Ôm Hết Anh

Tác giả: Chưa Biết
Giá như Anh ở đây
bên cạnh Em phút giây này
Anh sẽ thấy mắt xinh Em cười
lệ hạnh phúc rớt trên bờ môi
Bỗng nghe trong lòng Em
như chìm trong nỗi hiu quạnh
rồi Em muốn có Anh xuất hiện
để ôm ngay lấy Anh người ơi
Cho Em ôm hết Anh
để thỏa nhớ mong
ôm lấy hết nhớ thương
của Anh vào lòng
Khi tình yêu của Anh
dành trọn đến Em
Em thật hạnh phúc.
Cho Em nghe tiếng Anh
thì thầm ấm êm
Nhìn thật sâu mắt Anh
ngời lên hi vọng
Em nguyện yêu mãi Anh
dành trọn đến Anh
chỉ mình Anh thôi.

Giá như Anh ở đây
bên cạnh Em phút giây này
Anh sẽ thấy mắt xinh Em cười
lệ hạnh phúc rớt trên bờ môi
Bỗng nghe trong lòng Em
như chìm trong nỗi hiu quạnh
rồi Em muốn có Anh xuất hiện
để ôm ngay lấy Anh người ơi
Cho Em ôm hết Anh
để thỏa nhớ mong
ôm lấy hết nhớ thương
của Anh vào lòng
Khi tình yêu của Anh
dành trọn đến Em
Em thật hạnh phúc.
Cho Em nghe tiếng Anh
thì thầm ấm êm
Nhìn thật sâu mắt Anh
ngời lên hi vọng
Em nguyện yêu mãi Anh
dành trọn đến Anh
chỉ mình Anh thôi.
Cho Em ôm hết Anh
để thỏa nhớ mong
ôm lấy hết nhớ thương
của Anh vào lòng
Khi tình yêu của Anh
dành trọn đến Em
Em thật hạnh phúc.
Cho Em nghe tiếng Anh
thì thầm ấm êm
Nhìn thật sâu mắt Anh
ngời lên hi vọng
Em nguyện yêu mãi Anh
dành trọn đến Anh
chỉ mình Anh thôi.
Em nguyện yêu mãi Anh
dành trọn đến Anh
chỉ mình Anh thôi.Giá như Anh ở đây
bên cạnh Em phút giây này
Anh sẽ thấy mắt xinh Em cười
lệ hạnh phúc rớt trên bờ môi
Bỗng nghe trong lòng Em
như chìm trong nỗi hiu quạnh
rồi Em muốn có Anh xuất hiện
để ôm ngay lấy Anh người ơi
Cho Em ôm hết Anh
để thỏa nhớ mong
ôm lấy hết nhớ thương
của Anh vào lòng
Khi tình yêu của Anh
dành trọn đến Em
Em thật hạnh phúc.
Cho Em nghe tiếng Anh
thì thầm ấm êm
Nhìn thật sâu mắt Anh
ngời lên hi vọng
Em nguyện yêu mãi Anh
dành trọn đến Anh
chỉ mình Anh thôi.

Giá như Anh ở đây
bên cạnh Em phút giây này
Anh sẽ thấy mắt xinh Em cười
lệ hạnh phúc rớt trên bờ môi
Bỗng nghe trong lòng Em
như chìm trong nỗi hiu quạnh
rồi Em muốn có Anh xuất hiện
để ôm ngay lấy Anh người ơi
Cho Em ôm hết Anh
để thỏa nhớ mong
ôm lấy hết nhớ thương
của Anh vào lòng
Khi tình yêu của Anh
dành trọn đến Em
Em thật hạnh phúc.
Cho Em nghe tiếng Anh
thì thầm ấm êm
Nhìn thật sâu mắt Anh
ngời lên hi vọng
Em nguyện yêu mãi Anh
dành trọn đến Anh
chỉ mình Anh thôi.
Cho Em ôm hết Anh
để thỏa nhớ mong
ôm lấy hết nhớ thương
của Anh vào lòng
Khi tình yêu của Anh
dành trọn đến Em
Em thật hạnh phúc.
Cho Em nghe tiếng Anh
thì thầm ấm êm
Nhìn thật sâu mắt Anh
ngời lên hi vọng
Em nguyện yêu mãi Anh
dành trọn đến Anh
chỉ mình Anh thôi.
Em nguyện yêu mãi Anh
dành trọn đến Anh
chỉ mình Anh thôi.
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Alex Huong
Bài này đã được xem 345 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4