Tình Theo Bến Đỗ

Tác giả: Vũ Tuấn

Ca sỹ thể hiện: Kim Ngân; Hồ Vũ; NguoiDepDiamond; Đức Tài; Lê Sang; Ngọc Thảo; Lý Diệu Linh; Chế Khanh; Hoàng Mai Trang

Lần đầu gặp anh em biết yêu câu dài lâu. Anh hứa mùa sau mình nên duyên bạc đầu. Đề rồi từng đêm anh ôm tình trong thương nhớ. Lạnh lùng khi gió đông sang đã mấy mùa qua ngỡ ngàng. Thà rằng ngày xưa không đón đưa nhau về.

Cánh Hoa Đào

Tác giả: Vũ Tuấn

Trong sương mai lạnh giá khung trời. Cánh hoa đào thắm tươi nở rộ. Bầu trời trong ngàn tia nắng. Soi sáng lung linh cánh hoa đào. Một ngày đẹp cùng nhau đến nơi này. Ngắm hoa mau nhanh chân kẻo hoa héo. Về đây ngắm cánh đào.