Chú Gà Và Chú Vịt

Tác giả: Triệu Ngọc Huyền

Ca sỹ thể hiện: Quỳnh Chi

Chú gà mơ đi chơi không hỏi bà. Mải chơi quá tối cũng không về nhà. Mẹ ngóng trông, bà mất công tìm chú mơ. Mơ kia thật là hư! Chú vịt tơ luôn luôn vâng lời bà. Học ca múa, lúc xâu kim hộ bà. Mẹ rất yêu, bà rất khen. Vịt.

Chú Vịt Con

Tác giả: Triệu Ngọc Huyền

Ca sỹ thể hiện: Xuân Mai

Chú vịt con đi chơi không hỏi bà mãi chơi qúa tối cũng không về nhà bà ngác ngơ mẹ ngác ngơ ôi chú thật là hư

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Triệu Ngọc Huyền