Người Thương Binh

Tác giả: Nhạc Anh Bằng, thơ Thái Tú Hà

Ca sỹ thể hiện: Đặng Thế Luân

Rượu uống mềm môi bao chiều rồi. Chỉ thấy dòng sông đỏ dang trời. Chỉ thấy lòng ta mưa mưa mãi. Sống sầu nghiêng ngả mảnh hồn trôi. Bạn cứ đi xin đừng lưu luyến. Là thương binh ta sống khổ đã thành quen. Như mãnh thú khép.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thái Tú Hà (Thơ)