Unbroken

Tác giả: Chưa Biết
Locked up tight
Like I would never feel again
Stuck in some kind of love prision
And threw away the key (Ohh Ohh)

Terrified
Until I stared into your eyes
Made me start to realize
The possiblities (Soo Soo)

I'm gonna love you like I've never been broken
I'm gonna say it like it's never been spoken
Tonight Tonight
I'm letting go, go, go, go
I'm gonna give it like it's never been taken
I'm gonna fall like I don't need saving
Tonight tonight
I'm letting go, go, go, go

Solve it out
The same lies with a different face
But there's something in the words you say
That makes it feel all so real

I'm gonna love you like I've never been broken
I'm gonna say it like it's never been spoken
Tonight Tonight
I'm letting go, go, go, go
I'm gonna give it like it's never been taken
I'm gonna fall like I don't need saving
Tonight tonight
I'm letting go, go, go, go

No need for me to run, run, run
You makin' me believe in everything
No need to go and hide, hide, hide
Gonna give you every little piece of me

I'm gonna love you like I've never been broken
I'm gonna love you like I've never been broken
I'm gonna love you like I've never been broken
I'm gonna say it like it's never been spoken

Tonight Tonight
I'm letting go, go, go, go
I'm gonna give it like it's never been taken
I'm gonna fall like I don't need saving
Tonight tonight
I'm letting go, go, go, go
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Alex Huong
Bài này đã được xem 147 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4