Hạnh Phúc Chia Đôi

Tác giả: Hà Tiến Thành

Thôi ... lời nói đầu môi người ơi...Người đã không yêu thật tôi...Con tim chia đôi tình buồn...Thế......... Thôi tình cũ giờ đây đành quên..tìm mới tình duyên vừa trao.. Yêu nhau thêm chi nữa................. Bao lời.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hà Tiến Thành