Mây Ca

Tác giả: Đặng Châu Anh

Ca sỹ thể hiện: Lê Linh; Thuỳ Chi

MỘT NGÀY NHƯ BAO NGÀY, gIÓ CUỐN TRÔI ĐI NHỮNG LÀN MÂY. XUÔI THEO DÒNG ĐỜI MÂY LANG THANG, eM ĐI ĐÂU MÂY HỠI ĐI ĐÂU ? MỘT NGÀY NHƯ BAO NGÀY, tRÊN CON ĐƯỜNG MỘT MÌNH EM BƯỚC. MẮT EM TÔI MÀU XÁM ƯU TƯ, bÓNG TÔI QUANH.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đặng Châu Anh