Về Quê Mẹ

Tác giả: Nhạc Nhựt Phương, thơ Khuyết Danh

Dù đi tới cuối chân trời. Dù cho bốn biển hay nơi chốn nào. Không bằng quê mẹ ngọt ngào. Không bằng tình thắm dạt dào trong tôi. Không bằng đất tổ quê tôi. Không bằng nơi chốn võng nôi tôi nằm. Tha hương đất khách xa.

Ai Còn Cha Mẹ Xin Đừng Làm Người Khóc

Tác giả: Nhạc Thanh Hoàng, thơ Khuyết Danh

Ca sỹ thể hiện: Nam Hải

AI CÒN CHA MẸ XIN ĐỪNG LÀM NGƯỜI KHÓC. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cưộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Những tháng.