Son

Tác giả: Đức Nghĩa

Ca sỹ thể hiện: Hương Trà; Trang Nhung

Em bước í chòng chành trên con dốc í tuổi em. Mặt trới tưng tửng lăn dài sau lưng thon. Chạng vạng guốc mộc khua giòn í tiếng kêu xa. Gập ghềnh kiếp đoạn trường tất ta tất tuởi bước í phong sương. Ngại ngần i cái chi chi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đức Nghĩa