Waiting For Your Call

Tác giả: Huỳnh Nhật Tân & Shayla & Tú Quyên

Ca sỹ thể hiện: Shayla; Tú Quyên

Waiting for your call. There's something you oughtta know. Waiting for your call. Never never let you yo. Never let you go. I met you in a nightclub you were all alone. You asked me to come home. I didn't know what to.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tú Quyên