Em Còn Nhớ

Tác giả: Nhạc Thái Hoàng, thơ Hồng Quế

Ca sỹ thể hiện: Lang Thang

Em còn nhớ, ngày tháng trôi rất êm. Mưa hay nắng hẹn hoài góc phố quen. Những lần xa cùng ai ước thề nguyền. Con đường nào còn in dấu tình nhau. Em còn nhớ, ngày ấy dưới cơn mưa. Kề vai ấm che chung chiếc dù đen. Anh ướt.

Về Nơi Đó

Tác giả: Nhạc Thái Hoàng, thơ Hồng Quế

Ca sỹ thể hiện: Lang Thang

Về nơi đó anh hong thơm màu nắng. Những góc xưa nằm bỡ ngỡ dưới tàng cây. Đêm mơ thấy giòng sông vàng trăng chìm đáy nước. Trăng êm ru nằm ngủ quên đời. Về nơi đó thơ nuôi tình anh sống. Vượt phong ba vượt bão tố muôn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hồng Quế (Thơ)