Lặng Thầm Một Tình Yêu

Tác giả: Chưa Biết & Lời: Lê Xuân Trường

Ca sỹ thể hiện: Hồ Ngọc Hà; Thanh Bùi

Khi nắng phai nhạt cuối sân. Tim nghe nao nao trong lòng rất nhớ em. Em hỡi khi lòng trót yêu. Đêm trong cô đơn là lúc dạt dào. Ngàn tin yêu, người yêu ơi. Rằng trong tim yêu em lòng không phai. Tình đôi ta nguyện mai.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lời: Lê Xuân Trường