Con Phải Làm Gì

Tác giả: Chưa Biết
1. Con phải làm gì ôi lạy chúa? khi tim con mây mù giăng lối. con phải làm già ôi lạy chúa? khi hồn này còn lắm oan khiên, (con phải làm gì...)3 thì lạy chúa xin ngài phán đi. con phải làm gì ôi lạy chúa? khi nhân gian phủ đầy tăm tối. con phải làm gì ôi lạy chúa? khi cuộc đời còn lắm oan khiên. (con phải làm gì...)3 thì lạy chúa xin ngài phán đi.

[ĐK:]
Hãy chổi dậy mà đi, vì thiên chúa đang chờ mong con. hãy chổi dậy mà đi, trọn con tim dâng về thiên chúa. hãy chổi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân. loan tin mừng bình an của thiên chúa đến trên trần gian.

2. Con phải làm gì ôi lạy chúa? khi anh em chưa tìm lẽ sống. con phải làm gì ôi lạy chúa? khi bạn bè lạc mất đức tin. (con phải làm gì...)3 thì lạy chúa xin ngài phán đi. Đk.

3. Con phải làm gì ôi lạy chúa? bao em thơ không nhà không cửa. con phải làm gì ôi lạy chúa? bao gia đình còn mãi chia ly. (con phải làm gì...)3 thì lạy chúa xin ngài phán đi. con phải làm gì ôi lạy chúa? khi quê hương tin mừng chưa lớn. con phải làm gì ôi lạy chúa? khi bao người còn yếu niềm tin. (con phải làm gì...)3 thì lạy chúa xin ngài phán đi. Đk.
  • Nghe nhạc

Xem Video
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 685 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4