Have You Ever Loved A Woman

Tác giả: Chưa Biết
Have you ever loved a woman
So much you tremble in pain?
Have you ever loved a woman
So much you tremble in pain?
When all the time you know
She bears another man's name

But you just love that woman
So much it's a shame and a sin
But you just, you just love that woman
So much it's a shame, it's a shame and a sin
When you known all the time
She belongs to your very best friend.

Let me tell you [Incomprehensible]

Have you ever loved a woman
And you know you can't leave her alone?
And you know, yes, you know you can't leave her alone?
Have you, have you ever loved a woman
And you know you can't leave her alone?
Something deep inside of you
Won't let you wreck your best friend's home.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 122 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4