Its Only Love

Tác giả: Chưa Biết
Its only Love
Its only Love
Its only love
that makes me whole.

Take me on a journey
To the bottom of your soul
Take me on a journey
While were on the dance floor.

I dont mind
You see I dont care
Youve got a thousand chances
While were out of here.

Take me to the land
Of millions dances
Come on and
Let me Love me, Love me.

Come on and
Love me, Love me, Love me
Come on and
Let me Love me, Love me.

Move, move, move, move
Till you cant see
Close you eyes
Till youre swept up in the mystery
I dont need nothing but you and music
Take me, take me, take me.

Its only Love.

Come on and let me Love
me, Love me
Come on and Love me, Love me, Love me
Come on and let me Love me, Love me
Come on and let me love me, love me.

Take me down to land of the thousand dances
Take me down to the land of the thousand dreams
Take me down to the land of the thousand dances
Make me, make me dream.

Let me be me
Let me be free
Let me be free
Let me be me

Youre Loving, Loving me now.

Dancin and Dancin
Dancin and Dancin all night long
Dancin and Dancin
Its only Love that makes me whole.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 168 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4