Người Đã Xa Tôi

Tác giả: Dinh Sơn

Ca sỹ thể hiện: Như Quỳnh

Người đã xa tôi, sao tôi còn mãi tiếc nhớ. Người đã xa tôi, sao tôi còn mãi yêu người. Người đã phụ tôi, sao tôi mỏi mông chờ. Tàn tạ theo ngày tháng. Ngày còn yêu nhau tôi hay mộng mơ mai sau. Để giờ xa nhau tim vương.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dinh Sơn