Chút Lòng Son

Tác giả: Hồng Trần & Phạm Đình Đài

Ca sỹ thể hiện: Mai Thiên Vân

Năm tháng dài êm đềm qua, mà con không có điều chi. Dâng lên ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năng hối hận muôn vàng. Dám xin ngài dụ tình thương tha thứ cho con. Bao nhiêu phen ngước.

Con Thuộc Về Ngài

Tác giả: Hồng Trần & Phạm Đình Đài

Ca sỹ thể hiện: Gia Ân

Con nay thuộc về Ngài lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài. Con không mơ huyền thoại Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm tư để không nuối tiếc phù hoa. Để không lo lắng bôn ba, để tình Cha yêu thương.

Xin Xót Thương Con

Tác giả: Hồng Trần & Phạm Đình Đài

Ca sỹ thể hiện: Lm. Nguyễn Sang

1. Xin thương thân con, lạy Ngài khoan dung từ ái. Bao nhiêu oan khiên tội tình xin Cha lượng thứ. Mọi điều lần lỗi rửa sạch cho nên tinh trắng. Hồn này đã hoen ố rồi. Cúi lạy Ngài rủ thương tha thứ Người ơi. Xin.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Đình Đài