Lưu Thủy Bắc Oán Ai - Gương Anh Thư

Tác giả: Trần Thiên Hùng
I

Hơi Bắc

Nữ: 1- (------) Nhi nữ anh hùng (hò)
Lúc nước non lâm cảnh khốn cùng (hò)
2- Nguyện phất ngọn cờ hồng (hò).-----
Thay lược trâm bằng vỏ nghệ kiếm cung (xg)
Nam : 3- (------) Bùi Thị Xuân (xg)
Chẳng hổ danh cháu Lạc con Hồng (hò)
4- Đã lập nên những chiến tích lẫy lừng (hò).-----
Dưới bóng cờ quân nghĩa dũng Tây Sơn (xg)
Nữ : 5- Nhưng thanh bình chẳng được bao lâu (xê)
Khi vua Quang Trung băng hà đột ngột (xự)
6- Quang Toản còn ngây thơ khờ dại (xự).-----
Đã tạo thời cho Nguyễn Ánh khởi binh (xg)
Nam: 7- Sau những trận chiến đất lỡ trời long (xê)
Nhưng há núng nao trang nữ kiệt (xự)
8- Trước đối phương hùng cường binh lực (xự).-----
Thân dũng tướng sa trường da ngực bọc (cộng)

II

9- (------) Đến khi (u)
Thế binh đã cùng lực đã tận (cộng)
10- Trước mặt quân thù cuồng ngạo (cô,ng).-----
Bà mĩm cười cùng phu quân Quang Diệu (xự)
Nữ: 11- (------) Một tấm lòng (xừ)
Thiếp nguyện có trời đất chứng tri (xê)
12- Vì dân vì nước đục pháo xông tên (xê).-----
Làm rạng rỡ giống nòi anh dũng Rồng Tiên (liu)
13- (------) Nhưng với phu quân (u)
Thiếp nghĩ đã không tròn bổn phận (cộng)
14- Hẹn kiếp lai sinh tương hội (cộng).-----
Chớ thiếp chẳng cúi đầu trước bả vinh hoa (u)
Nam : 15- (------) Phu nhân ơi (u)
Là anh hùng ta thị tử như quy (u)
16- Phu nhân, phu nhân còn nói chi (u).-----
Lời nhi nữ thường tình cho nhục chí nam nhi (liu)

III

Chuyển hơi xề Xàng Xê : 17- (------) Hôm nay (u)
Dù vợ chồng ta có vùi thây nơi chiến địa (cộng)
18- Cũng đã tròn ơn nước nợ dân (u)
Chỉ giận ai kia cỏng rắn về nhà (xề)
Nữ : Chuyển hơi Oán : 19- (------) (------)
(------) Thiếp nghe (liu)
Bao (liu).----- lời sắc son (liu)
Như bình minh (xê) ửng nắng mai hồng (hò)
20- Xoá tan (xg) đêm tối (xể).-----
Cô tịch lạnh lùng (hò) (------)
Nhưng hồi (xư) chiêng lạnh (xự)
Đã báo (xể) giờ biệt ly (xg)
21- (------) Bùi Thị Xuân (xg)
Đứng giữa trời (hò) đầu vẫn ngẩng cao (xê)
Nhìn non sông (liu) gấm vóc Tiên Long (xê)
Mà không (xê) hề hổ thẹn (xự)
22- Chỉ tiếc cho (xg) chí cao (xê).-----
nửa đường đứt đoan (xự) (------)
Và nước nhà (xề) cam cảnh (ú)
chiến hoạ ngoại xâm (liu) (------)
Nam : 23- (------) (------)
(------) Đất trời (hò)
Bi ai (xư) nhỏ lệ (xự).-----
Tiếc thương (xê).----- nhi nữ hùng anh (xg)
24- Nêu gương (xg) anh thư (xể).-----
Ngời sáng sử xanh (xg) (------)
Đành cam (xg) chịu hy sinh (xê)
Giữa pháp trường (hò) (------)

IV

Trở về hơi Bắc : 25- (------) Sau khi (u)
Giết Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu (cộng)
26- Diệt xong vua Cảnh Thịnh (cộng).-----
Nguyễn Ánh lên ngai vàng xưng hiệu là Gia Long (xg)
Nữ : 27- (------) Nhưng về sau (xg)
Vì giáo gươm không chống nổi súng đồng (hò)
28- Vua Tự Đức nhu nhược cầu hoà (hò).-----
Chuyển hơi Ai : Nên nước nhà bị đô hộ giặc Tây (xg)
Nam : 29- Dòng lịch sử còn ghi (xê)
Ai kẻ có công ai người có tội (xự)
30- Trước sau phân minh rành mạch (xự).-----
Để lưu truyền hậu thế xét suy (xê)
Nữ : 31- Người anh kiệt dù đã thác (cống)
Vẫn ngàn năm lăng miếu tôn thờ (xàng)
Nam : 32- Kẻ vô luân dẫu không còn (xề)
Nam Nữ : Nhưng mãi bia truyền tiếng xấu vạn niên (liu).

@ Lưu Thủy Bắc Oán Ai
Lập bản ; Cố NS Tấn Nhì
  • Nghe nhạc


Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Thiên Hùng
Bài này đã được xem 674 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4