Phụng Hoàng Lai Nghi - Hớn Đế Biệt Chiêu Quân

Tác giả: Trần Thiên Hùng
I

1- (------) (------)
Nam : (------) Giữa cung vi (liu)
(------) Trăng đã tan (liu)
trên mặt hồ (xàng) lặng sóng âm u (xg)
2- Như (xg) san sẻ (xể).-----
Nỗi niềm đau (xg) (------)
Nát lòng (xề) của Quả Nhân (ú)
Từ biệt Chiêu Quân (liu) (------)
3- (------) (------)
(------) Chiêu Quân ơi (liu)
Khanh (liu).----- hãy lau đi (liu)
Dòng lệ chia ly (liu) đã ướt dầm (xàng)
4- Bờ vai (xg) Trẫm (xể).-----
Suốt năm canh (xư) (------)
Nhìn khanh (liu) Trẫm tự thẹn mình (xề)
Là một Quân Vương (liu) (------)
5- (------) (------)
(------) Đã để cho (liu)
Giang sơn (liu).----- lâm cảnh lửa binh (liu)
Đổ nát (liu) điêu tàn (xề)
6- Bởi kẻ ác gian (liu) xúi vua Phiên (xế)
Cử đại binh hùng (xàng) (------)
Vì một giai nhân (liu) mà muôn dân (xê)
Phải lầm than (xê) giữa vòng tên đạn (xự)
7- (-------) Con mất cha (xg)
Chồng xa vợ (xư) vì hoạ chiến chinh (xê)
Trẫm mong khanh (liu) hãy quên đi (xê)
Mối duyên (xê) hương nồng lửa đượm (xự)
8- Đem thân (xg) bồ liễu (xể).-----
Cứu lấy sơn hà (hò) (------)
Nghĩa nặng (xự) tình sâu (xê)
Trẫm hằng mang (xê) mãi mãi bên lòng (hò)
9- (------) (------)
(------) Sương lam buồn (hò)
Giăng đầy (xàng) cung vàng (xề).-----
Tây lầu (hò).----- trống điểm tàn canh (xg)
10- (------) Bình minh (xê)
ủ rủ (xê) thê lương ãm đạm (xự)
Như báo (liu) trước một ngày (xề)
Một ngày tang thương (liu) (------)

II

11- (------) (------)
Nữ : (------) Quân vương ơi (liu)
Thiếp xin (liu).----- vâng lệnh Quân vương (liu)
Chỉ tủi thân (liu) bạc phận má hồng (xàng)
12- Nữ nhi (xg) xuất giá (xể).-----
Đã đành an phận (xự) (------)
Huống chi (liu) còn đạo quân thần (xề)
Nghĩa chúa tôi (liu) (------)
13- (------) (------)
(------) Dẫu nát thân (liu)
Cũng chưa (liu).----- đền đáp thâm ân (liu)
Thiếp nào quản (liu) chân nhuốm bụi đường (xề)
14- Về Phiên bang (liu) diệu vợi ải quan (xế)
Xa thẳm mịt mùng (xàng) (------)
Thiếp chỉ mong (liu) xã tắc sơn hà (xề)
Của Hớn trào (xề) thoát cảnh điêu linh (liu)
15- (------) (------)
(------) Để Quân vương (liu)
Rảnh tay (liu).----- chỉnh đốn quân cơ (liu)
Phá giặc phiên (liu) giải họa dân lành (xề)
16- Thì Quân vương (liu) còn nói chi (xế)
Lời tha thiết khẩn cầu (xàng) (------)
Mà trong (liu) nghĩa tôi thần (xề)
Tình phu thê (xê) thiếp thêm lỗi đạo (xự)
17- (------) (------)
(------) Nhớ khi xưa (xê)
Vâng sắc chỉ (liu) tiến cung (liu).----
Nhưng nào đâu (xê).---- đến được bệ rồng (hò)
18- Bởi gã họ Mao (xg) sàm tấu (xể).-----
Là quỉ mị yêu hồ (hò) (------)
Nên chưa (liu) diện kiến một lần (xề)
Đã bị biếm vào (xề) chốn lảnh cung (liu)
19- (------) (------)
(------) Mượn mấy cung tơ (liu)
Giãi khuây (liu).----- khi khắc lụn tàn canh (liu)
Trách Cao Xanh (liu) nỡ đọa đày (xề)
20- Phận hồng nhan (liu) bạc phước (xế)
Cô độc lạc loài (xàng) (------)
Ngồi đếm thời gian (liu) trên làn môi (xê)
Héo hắt (xê) nhạt phai (xg)
21- (------) (------)
(------) Rồi một hôm (xê)
Khi (liu) ánh trăng (liu).-----
Nghiêng mình (xề).----- qua những chấn song (oan)
22- Tũi buồn (xề) đơn lẽ (ú).-----
Thiếp gởi hồn mơ (liu) (------)
Trong tiếng nhạc (xự) thê lương (xê)
Với niềm riêng (xê) canh cánh bên lòng (hò)
23- (------) (------)
(------) Ngờ đâu (liu)
Quân vương (liu).----- nghe lời khóc than (liu)
Nhi nữ (liu) giữa đêm trường (xề)
24- Dời chân (liu) xuống lãnh cung (xế)
Giãi nỗi oan tình (xàng) (------)
Để đoá hoa (liu) tưởng đã nhạt nhoà (xề)
Sắc hương (xê) trong cô quạnh (xự)
25- (------) Dưới nắng xuân (xg)
Đã khoe hồng (xư) qua hồi long đong (xê)
Nhưng trời cao (liu) quá khắt khe (xê)
Khiến xui (xê) tên Diêu Thọ phản thần (hò)
26- Đem bức chân dung (xg) của thiếp (xể).-----
Xúi giục vua Hồ (hò) (------)
Gây thãm hoạ (xự) chiến chinh (xê)
Đưa sanh linh (xê) vào cảnh tội tình (hò)
27- (------) (------)
(------) Thôi thì (hò)
Thân nầy (xàng) đâu màng (xề).-----
Để đáp đền (hò).----- ơn tấc đất ngọn rau (xg)
28- Còn đây (xg) một chút (xể)
hương duyên (xê) thâm tình tri ngộ (xự)
Thiếp (liu) nguyện với lòng (xề)
Giữ vẹn sắt son (liu) (------)

III

Nam : 29- (------) (------)
(------) Chiêu Quân ơi (liu)
Trẫm nghe (liu).----- những lời của khanh (liu)
Mà lòng Trẫm (liu) trăm mối tơ vò (xàng)
30- Trẫm là vua (xg) mà không (xể).-----
Đức độ nghĩa nhân (xg) (------)
Ăn năn (liu) thì đã muộn màng (xề)
Trước cảnh ly tan (liu) (------)
31- (------) (------)
(------) Ngoài ải quan (liu)
Ba quân (liu).----- đụt pháo xông tên (liu)
Quyết giữ (liu) cơ nghiệp Hớn trào (xề)
32- Nhưng (liu) thế giặc Phiên (xế)
Như biển nổi ba đào (xàng) (------)
Thất cơ binh (liu) Trẫm cam đành (xề)
Nuốt (xê) dòng lệ hận (xự)
33- (------) Khom lưng (xg)
Xin cầu hoà (xự) cống nạp mỹ nhân (xê)
Trẫm phải đâu (liu) là vật vô tri (xê)
Nên quá (xê) đau lòng xót dạ (xự)
34- Một bên (xg) xã tắc (xể).-----
Phải vẹn gìn (hò) (------)
Một bên (xự) là Chiêu Quân (xê)
Trẫm xữ sao (xê) cho trọn nghĩa tình (hò)
35- (------) (------)
(------) Thôi hãy nhìn (hò)
Tạn mặt (xự) lần sau cuối (xê)
Vì giáp binh (xê) đã sắp lên đường (hò)
36- Đây (xg) mảnh hàn y (xể).-----
Đẫm lệ đêm trường (hò) (------)
Trẫm mặc (xự) cho ái khanh (xê)
Để đáp (xê) tạ ân tình (hò)
37- (------) (------)
(------) Hãy khắc ghi (oan)
Nợ núi sông (liu) với mối thù thâm (oan)
Ngàn năm (ú)___ vẫn không phai mờ (xề)
38- Đường về (xề) Phiên bang (oan).-----
Vó ngựa gập ghềnh (xề) (------)
Ái khanh (xê) hãy biết rằng (hò)
Trẫm ngày đêm (xê) dỏi bóng ái khanh (xg)
39- (------) Nấu nung (xg)
Lòng căm hận (xự) đợi một ngày mai (xê)
Đem binh hùng (hò) cởi ách nô vong (xê)
Tìm đến vua Phiên (xê) phân tài cao hạ (xự)
40- Rửa sạch (xự) vết nhơ (xê).-----
Nước loạn dân hèn (hò) (------)
Đưa người ngọc (xự) về lại Hớn bang (xê)
Trong tiếng (xê) pháo rền vang (xg)

IV

41- (------) (------)
Nữ : (------) Quân Vương ơi (xg)
(------) Đã quá đủ rồi (xàng)
Cho buổi (liu)___ tiển đưa (oan)
42- Khổ đau (liu) rồi cũng (ú).-----
Năm tháng phôi pha (oan) (------)
Quân vương (liu) hãy về đi (liu)
Thiếp đã bình tâm (liu) tiếp bước đăng trình (xàng)
43- (------) (------)
(------) Nơi quê xưa (xg)
Song thân (xg) đã (xể).-----
Đất trời (hò)___ cao tuổi hạc (xự)
44- Em thơ (xg) dại khờ (hò).-----
Ngày đêm mong đợi (xự) (-----)
Quân vương (xê) hãy nghĩ chút tình (hò)
Hải hà (hò) hoạn dưởng cưu mang (xg)
45- (------) Quên đi (xg)
Một (xự) kiếp hồng nhan (xê)
Bạc phần (hò) nơi Phiên bang (xê)
Xa xăm (xê) mờ mịt (xự)
46- Mà ngày tương hội (xự) như phù vân (xê).----
Trôi nổi dật dờ (hò) (------)
Xin vĩnh biệt (xự) quê hương (xê)
Với tất cả (xê) nỗi lòng nhớ thương (xg)
47- (------) (------)
(------) Đoàn xe (xg)
Đã (xg) buông cương (xê).-----
Khuất dần (hò) trong mưa bụi (xự)
48- Sao (xg) Nhạn Môn quan (xê).-----
Vẫn còn đổ lệ (xự) (------)
sầu thãm (ú) khóc thương người (xề)
Vì tổ quốc hy sinh (liu) (------)


... Phụng Hoàng Lai Nghi là bản chánh Oán đi cặp với bản Phụng Cầu... mỗi câu 8 nhịp Oán tức 16 nhịp 32.
  • Nghe nhạc

Xem Video
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Thiên Hùng
Người sửa: Thiên Hùng
Bài này đã được xem 2472 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4