Kết Thúc Không Bất Ngờ

Tác giả: Mr Siro & Đỗ Phương

Ca sỹ thể hiện: Lương Minh Trang

Nắm tay anh thật lâu để anh sẽ thấu lòng này. Hãy cho em hy vọng niềm tin trong giây phút này. Đừng buông mau câu biệt ly đừng nói bất cứ điều gì. Đừng vì một người anh sẽ ra đi. Để đến bây giờ em cũng không bất ngờ. Lời.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Mr Siro & Đỗ Phương