Love Me Land

Tác giả: Chưa Biết
Never thought I would love again
Here I am, lost in Love Me Land
How dare you have lips like that?
How dare you gon' kiss like that?
How dare you make use of it?
Ah, ah-ah, ah-ah, ah
Touch me in the way that you do
No matter whose in the room
I see you sweating when you feel it, growing fuller, baby
Touch me in the way that you do
No matter whose in the room
I see you sweating
Never thought I would love again (never thought)
Here I am in Love Me Land, eh-eh, ah-ah
Never thought I would love again (here I am)
Here I am in Love Me Land, eh-eh, ah-ah
Lost in your vocabulary
Got our own vernacularly
Take me home, don't call me May
Ah, ah-ah, ah-ah, ah
Touch me in the way that you do
No matter whose in the room
I see you sweating when you feel it, growing fuller, baby
Touch me in the way that you do
No matter whose in the room
I see you sweating
Never thought I would love again (never thought)
Here I am in Love Me Land, eh-eh, ah-ah
Never thought I would love again (here I am)
Here I am in Love Me Land, eh-eh, ah-ah
Eh-eh, ah-ah
Lipstick stain your soul
Eh-eh, ah-ah
So when you feel it, grow fuller, baby
Eh-eh, ah-ah
Can't contain my bones
Eh-eh, ah-ah
So when you feel it, grow fuller, baby
Never thought I would love again (never thought)
Here I am in Love Me Land, eh-eh, ah-ah
Never thought I would love again (here I am)
Here I am in Love Me Land, eh-eh, ah-ah (Land)
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 82 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4