Có Một Thăng Long

Tác giả: Doãn Nho & Lời: Đỗ Trung Lai

Ca sỹ thể hiện: Trọng Tấn

Có Một Thăng Long rất cổ từ trong truyền thuyết xa xôi, có một Thăng Long rất trẻ, quanh ta đang nói đang cười, có một Thăng Long huyền thoại, Rồng lên từ phía sông hồng...

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lời: Đỗ Trung Lai