Những album tạo bởi Phạm Quốc khánh (2 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giấc mơ 11 1732
Nhạc Phạm Khánh tạo 34 2577