Genetics

Tác giả: Justin Tranter
My genetics
My genetics
My genetics
G-E-N-E-T-I-C
Beauty queen since seventeen
At least to me, I was born with it
Maybelline is good to me
But I believe I was born with it
I work and work and work and
I've been working on myself
But I can't take cred cause it's from somebody else
Watch me work and work and work and
I've been sweating on myself
All them boys, all them girls, make 'em stop
How you get that bod? (Bod)
Is it from God? (God)
Did you work real hard?
G-E-N-E-T-I-C-S
How you get that bass? (Bass)
Is it all fake? (Fake)
Made in LA?
G-E-N-E-T-I-C-S
G-E-N-E-T-I-C-S
My DNA is graded A
You see this face, I was born with it
I ain't ashamed to say one day I might upgrade
I could fuss with it
I work and work and work and
I've been working on myself
But I can't take cred cause it's from somebody else
Watch me work and work and work and
I've been sweating on myself
All them boys, all them girls, make 'em stop
How you get that bod? (Bod)
Is it from God? (God) (is it? Ah)
Did you work real hard? (Oh)
G-E-N-E-T-I-C-S
How you get that bass? (Bass) (how you get that?)
Is it all fake? (Fake) (is it all fake?)
Made in LA? (Oh)
G-E-N-E-T-I-C-S (aye)
My genetics (oh)
My genetics (oh)
My genetics (oh)
G-E-N-E-T-I-C-S (aye)
My genetics
My genetics (oh)
My genetics
G-E-N-E-T-I-C-S
My genetics (aye)
My genetics
My genetics (ah)
G-E-N-E-T-I-C-S (ah)
My genetics (ah)
My genetics
My genetics
G-E-N-E-T-I-C-S
How you get that bod? (Bod) (how you get that bod?)
Is it from God? (God) (is it from God?)
Did you work real hard? (Did you work real hard?)
G-E-N-E-T-I-C-S
How you get that bass? (Bass)
Tell me, is it all fake? (fake)
Made in LA?
G-E-N-E-T-I-C-S (aye)
My genetics (aye)
My genetics (Is it from God?)
My genetics (oh)
G-E-N-E-T-I-C-S (aye)
My genetics (aye)
My genetics (Is it from God?)
My genetics
G-E-N-E-T-I-C-S
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 121 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4