Feel It Twice

Tác giả: Chưa Biết
Oh

[Verse 1]
Oh, I'm scared if I look in your eyes, I might see your soul
I know love is the loneliest place when you fall alone

[Pre-Chorus]
Sitting by the phone, holding onto hope
Spending all night wondering why you let me go (You let me go)
I wish you had felt how you're feeling two years ago
Oh, nah

[Chorus]
Hurts me to hurt you, baby
Lying awake and everything has changed
Keeping our distance lately
Kills me to kill you when I tell you
That I felt it once, I can't feel it twice
It's more than I can take, baby
Hurts me to tell you I don't feel the same

[Verse 2]
I can feel you still staring at me when I look away
Can't imagine the pain that you feel when I kiss his face

[Pre-Chorus]
That's when you said
"How can I be your friend when I know the way you taste?
It's almost 2 AM and I can't ask you to stay"
I don't know what's worse, getting broken or making it break
Oh, ah

[Chorus]
Hurts me to hurt you, baby
Lying awake and everything has changed
Keeping our distance lately
Kills me to kill you when I tell you
That I felt it once, I can't feel it twice
It's more than I can take, baby
Hurts me to tell you I don't feel the same

[Chorus]
Hurts me to hurt you, babe
Feels like there's nothing that I can say
Hurts me to hurt you, babe
Kills me I have to walk away
'Cause I felt it once, I can't feel it twice
It's more than I can take, baby
Hurts me to tell you I don't feel the same

[Outro]
The same, oh yeah
The same, oh
The same, oh yeah, oh yeah
The same
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 111 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4