Chị Tôi (Trọng Đài)

Tác giả: Trọng Đài & Thơ: Đoàn Thi Tảo

Ca sỹ thể hiện: Mỹ Linh; Trần Mạnh Tuấn

Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo. Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh. Ngày chị sinh, trời cho làm thơ. Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở. Cho làm câu hát để người lý lơi. Ngày chị sinh, trời cho làm thơ. Vấn vương.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thơ: Đoàn Thi Tảo