Huyền Thoại Núi Hồng

Tác giả: Quốc Việt

Ca sỹ thể hiện: Tố Nga

Lời bài hát Huyền Thoại Núi Hồng. Em kể anh nghe chuyện ngày xưa ấy. Nơi có Sông La, nơi có Núi Hồng. Sông La trải mình soi gương bóng núi. Ngát xanh một màu huyền thoại quê xưa. Em kể anh nghe chuyện ngày xưa ấy. Trăm.

Núi Hồng Sông Lam

Tác giả: Quốc Việt & Xuân Hoài ( Thơ )

Ca sỹ thể hiện: Tân Nhàn; Thanh Loan (NSƯT); Thành Lê

Nếu không có sông Lam. Núi Hồng buồn biết mấy. Núi Hồng không đứng đó. Sông Lam xanh cũng thừa. Và bao câu đò đưa. Thả neo vào lịch sử. Bao buồn vui buồn vui. Nghĩa tình ôi chan chưa. Núi Hông và sông Lam. Để muôn đời.

Sông La Ngày Về

Tác giả: Quốc Việt

Ca sỹ thể hiện: Tố Nga

Sông La ngày về qua. Nước xanh như xưa ấy. Con đồ xưa vẫn vậy. Chở câu ví quê hương. Chia tay mờ trăng sương. Sông hát lời đưa tiễn. Rằng gừng cay muối mặn. Xin người đừng quên nhau. Xin người đừng quên nhau. Câu đò đưa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Quốc Việt