Remember

Tác giả: Chưa Biết
You love to talk without thinking
But never know what I'm thinking
And then I think about leaving
But I'm gonna need your love
I'm gonna need your love

Sometimes you say I'm depressive
Then I get all defensive, ooh
I see you trying to question
But you're gonna need my love
You're gonna need me

[Chorus]
Don't you remember
The way that we used to live for each other
Remember the way we fell for each other
When I was yours and when you were mine
Remember that time

[Post-Chorus]
(Love when we fell in love)
(Love when we fell in love)
(Love when we fell in love, yeah)
(Oh yeah, oh yeah)
(Love when we fell in love, mm)
(Love when we fell in love)
You're gonna need my love
(Love when we fell in love)
You're gonna need me

[Break]
Don't you remember
The way that we used to live for each other
Remember the way we fell for each other
When I was yours and when you were mine
Remember that time

[Verse 2]
It's like we're numb to the feeling
The one that used to be healing
And now I know that I need it
But I'm gonna need your love
I'm gonna need your love, mm

'Cause loving you it ain't easy, aha
The hardest part is believing, ooh
Then our love ain't just the season
You're gonna need my love
You're gonna need me

[Chorus]
Don't you remember
The way that we used to live for each other
Remember the way we fell for each other
When I was yours and when you were mine
Remember that time

[Post-Chorus]
(Love when we fell in love)
(Love when we fell in love)
(Love when we fell in love)
(Love when we fell in love, yeah)
(Oh yeah, oh yeah)
(Love when we fell in love, mm)
(Love when we fell in love)
You're gonna need my love
(Love when we fell in love)
You're gonna need me

[Break]
Don't you remember
The way that we used to live for each other
Remember the way we fell for each other
When I was yours and when you were mine
Remember that time
(Love when we fell in love)

[Bridge]
You're gonna need my love
You're gonna need my love, ooh
You're gonna need my love
You're gonna need my love, mm
You're gonna need my love
You're gonna need my love, aha
Your love, I'm gonna need it
You're gonna need my love

[Pre-Chorus]
Ooh, remember
(Love when we fell in love)
(Love when we fell in love)
Ooh, remember
(Love when we fell in love, yeah)
(Oh yeah, oh yeah)
Ooh, remember, remember
(Love when we fell in love)
(Love when we fell in love)
You're gonna need my love
(Love when we fell in love)
You're gonna need me

[Chorus]
Don't you remember
The way that we used to live for each other
Remember the way we fell for each other
When I was yours and when you were mine
Remember that time
(Love when we fell in love)

[Outro]
You're gonna need my love
You're gonna need my love, ooh
You're gonna need my love
You're gonna need my love, aha
Your love, I'm gonna need it
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 346 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4