Body Back

Tác giả: Chưa Biết
[Verse 1]
Who cares what the world's gonna say?
'Cause you know they're gonna say it anyway
(And I know and I know that)
Who cares if they laugh at what we do?
'Cause it's only me and you that know the truth
(And I know and I know that)

[Pre-Chorus]
Middle finger to the sky
They don't know 'bout you and I
We've been rollin' deeper than they'll ever know
Even though I broke your heart
No, that won't keep us apart, baby
I know, I know, I'm not giving you up

[Chorus]
If you want my love then you got it anytime you want it
Baby, bring your body back to me
They can call me foolish and stupid
Don't know why I do this
But, baby, bring your body back to me
I know, I know, I'm not giving you up
(And I know and I know that)
I know, I know, I'm not giving you up
If you want my love then you got it anytime you want it
Baby, bring your body back to me

[Post-Chorus]
I know, I know, I'm not giving you up, giving you up
I, I know, I know, I'm not giving you up
(And I know and I know that)
I know, I know, I'm not giving you up, giving you up
Baby, bring your body back to me

[Verse 2]
Who cares what the world's gonna think?
'Cause you know they're gonna think it anyway
(And I know and I know that)
I love all the bad things that we do
Shut your mouth and put your hands where I want you to (Want you to)
(And I know and I know that)

[Pre-Chorus]
Middle finger to the sky
They don't know 'bout you and I
We've been rollin' deeper than they'll ever know
Even though I broke your heart
No, that won't keep us apart, baby
I know, I know, I'm not giving you up

[Chorus]
If you want my love then you got it anytime you want it
Baby, bring your body back to me
They can call me foolish and stupid
Don't know why I do this
But, baby, bring your body back to me
I know, I know, I'm not giving you up
(And I know and I know that)
I know, I know, I'm not giving you up
If you want my love then you got it anytime you want it
Baby, bring your body back to me

[Post-Chorus]
I know, I know, I'm not giving you up, giving you up
I, I know, I know, I'm not giving you up
(And I know and I know that)
I know, I know, I'm not giving you up, giving you up
Baby, bring your body back to me

[Bridge]
If you want my love then you got it anytime you want it
Baby, bring your body back to me
They can call me foolish, stupid
Don't know why I do this
Baby, bring your body, baby, bring your

[Chorus]
If you want my love then you got it anytime you want it
Baby, bring your body back to me
They can call me foolish and stupid
Don't know why I do this
But, baby, bring your body back to me
I know, I know, I'm not giving you up
I know, I know, I'm not giving you up
If you want my love then you got it anytime you want it
Baby, bring your body back to me
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 66 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4