Every Piece Of Me

Tác giả: Chưa Biết
Whoa, oh, whoa, oh
Whoa, oh, whoa
Whoa, oh, whoa, oh
Whoa, oh, whoa

[Verse 1]
Your energy holds on to me
Still wrapped up in your strings
Those words you speak, they *** so deep
I still feel everything

[Pre-Chorus]
I am not your enemy
So why do we keep fighting?
I am not your enemy
So why are you still trying

[Chorus]
To take me down
When every piece of me is underground
To break me down
When every piece of me still needs you now

[Post-Chorus]
Whoa, oh, whoa, oh
Whoa, oh, whoa

[Verse 2]
I see your pain, it's on your face
You're talking through your teeth
Can't rearrange my will to stay
And you're making it the worst 'cause you know me

[Pre-Chorus]
I am not your enemy
So why do we keep fighting?
I am not your enemy
So why are you still trying

[Chorus]
To take me down
When every piece of me is underground
To break me down
When every piece of me still needs you now

[Post-Chorus]
Whoa, oh, whoa, oh
Whoa, oh, whoa
Whoa, oh, whoa, oh
Whoa, oh, whoa
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 88 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4