Lỡ Mai Đời Chia Cách (Lỡ Mai Chia Cách)

Tác giả: Vinh Sử & Diễm Đào

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Yến Khoa

1. Lỡ mai nếu xa nhau còn ai đầu ấp tay gối. Ta đã quen hơi rồi làm sao chịu nổi chia phôi. Ai sớt chia cùng ta niềm nhớ thương vời vợi. Nơi cô phòng tăm tối làm sao không bối rối. 2. Lỡ mai nếu xa nhau còn ai hờn dỗi vô.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Diễm Đào