Love Is A Rose

Tác giả: Neil Young
Love is a rose but you better not pick it
Only grows when it's on the vine
Handful of thorns and you'll know you've missed it
Lose your love when you say the word mine.

I wanna see what's never been seen
I wanna live that age-old dream
Come on boy let's go together
Let's take the best right now.

Love is a rose but you better not pick it
Only grows when it's on the vine
Handful of thorns and you'll know you've missed it
Lose your love when you say the word mine.

I wanna go to an old hoedown
Long ago in a western town
Pick me up 'cause my feet are dragging
Give me a lift and I'll hay your wagon.

Love is a rose but you better not pick it
Only grows when it's on the vine
Handful of thorns and you'll know you've missed it
Lose your love when you say the word mine.

Love is a rose but you better not pick it
Only grows when it's on the vine
Handful of thorns and you'll know you've missed it
Lose your love when you say the word mine
Mine.

Love is a rose
Love is a rose
Love is a rose
Love is a rose.

Love is a rose
Love is a rose
Love is a rose
Love is a rose
Love is a rose
Love is a rose
Love is a rose
Love is a rose
Love is a rose
Love is a rose.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 196 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4