Tiếng Kinh Cầu Xa

Tác giả: Nguyễn Đức Long

Ca sỹ thể hiện: Nguyên Khang; Quách Tuấn Du; Lưu Chấn Long

Lời này anh viết cho em những đêm giá lạnh xứ người. Lời buồn anh viết cho em trong cơn mưa mù tương lai. Lời này anh viết cho em những đêm nhớ về quê mẹ. Lời buồn tựa lá thư đi đã lâu vẫn chưa hồi âm. Lời buồn như than.