Better When I'm Dancin'

Tác giả: Chưa Biết
Don't think about it
Just move your body
Listen to the music
Sing, oh, ey, oh
Just move those left feet
Go ahead, get crazy
Anyone can do it
Sing, oh, ey, oh

Show the world you've got that fire
Feel the rhythm getting louder
Show the room what you can do
Prove to them you got the moves
I don't know about you,

I feel better when I'm dancing, yeah, yeah
Better when I'm dancing, yeah, yeah
And we can do this together
I bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah

When you finally let go
And you slay that solo
Cause you listen to the music
Sing, oh, ey, oh
'Cause you're confident, babe
And you make your hips sway
We knew that you could do it
Sing, oh, ey, oh

Show the world you've got that fire
Feel the rhythm getting louder
Show the room what you can do
Prove to them you got the moves
I don't know about you,

But I feel better when I'm dancing, yeah, yeah
Better when I'm dancing, yeah, yeah
And we can do this together
I bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah

I feel better when I'm dancing
I'm better when I'm dancing, aye, oh ey oh

Feel better when I'm dancing, yeah yeah
Better when I'm dancing, yeah yeah,
Don't you know
We can do this together
Bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah

(you got the moves, babe)

I feel better when I'm dancing
I'm better when I'm dancing
Feel better when I'm, yeah, yeah
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 144 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4