Nhớ Mẹ Đêm Vu Lan

Tác giả: Nhạc Trúc Phương, lời Hồng Khiêm

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond; NguoiDepKimCuong

Khi xưa con thơ nào đâu biết. Tình thương mẹ đã dành cho con nhiều hơn chính mình. Mẹ mong ước rằng dẫu mai này ra sao con luôn vẫn sống yên vui. Nhưng đêm nay con ngồi đây khóc. Mồ côi lòng con buồn.. thương.. cho đời tôi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hồng Khiêm (Lời)