Tâm Hạnh Người Tu

Tác giả: Nhạc Nhạc Duyên Kiếp Cầm Ca, lời Thầy Pháp Hòa

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Khi quyết tâm mang áo người tu. Đi trong cuộc đời. Mang giáo pháp cho người người. Nguyện rằng không lui. Bền lòng ai ơi. Cùng đi trong thảnh thợi. Lòng trong sáng ai ơi. Xin gìn tâm ấy trọn đời. Xin nhớ rằng đời người tu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhạc Duyên Kiếp Cầm Ca