Đời Giả Tạm

Tác giả: Nhạc Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở, lời Thích Thiện Xuân

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nơi chốn nhân gian nào đâu có gì. Phú qúy vinh hoa tựa như áng mây. Chỉ là giả tạm mà thôi. Đời đâu có mấy khi vui. Câu danh lợi như hạt sương rơi. Không biết thân ta ngày mai thế nào. Sanh tử phân ly, buồn vui, khổ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thích Thiện Xuân (Lời)