SÂN TRƯỚC CÀNH MAI

Tác giả: Nhạc Câu Chuyện Đầu Năm, lời Thầy Pháp Hòa

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Xuân vừa đi cánh hoa vừa rơi. Xuân về bao nụ hé môi cười. Năm mới về với nhiều niềm vui. Năm rồi chuyện cũ đã lui. Qua rồi hết những ngậm ngùi. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần. Trên mái đầu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Câu Chuyện Đầu Năm