Nhớ Cần Thơ

Tác giả: Sơn Hà

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond; Trung Kiên

Chiều đi trên sông Hậu chợt bâng khuâng nhớ tiếng hò xưa. Dòng sông trôi êm đềm mà lòng nghe như sóng triều dâng. Đò ơi mau sang sông chở nhớ thương, chở niềm đợi mong. Ôi thiết tha câu hò Cần Thơ gạo trắng nước.

Về Hậu Giang Nhé Em

Tác giả: Sơn Hà

Ca sỹ thể hiện: Huỳnh Tấn Sang

Về Hậu Giang nhé em ! Về nơi chốn đưa nôi thuở nào. Về Hậu Giang nhé em ! Dù mưa nắng sớm trưa dãi dầu. Về Hậu Giang em ơi ! Thương nhau về với miền quê xưa. Nghe tiếng ru ơ hời ví dầu ai nỡ quên nhau. Về Hậu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Sơn Hà