In Your Hands

Tác giả: Chưa Biết
OH (2x repeat lead)
Verse
Lead: I am your son, You are my Father
Oh how you love to love me
Choir: Oh, You are my source, there is none other
Oh how You love, to love me Chorus
Lead: My life
Choir: Is in Your hands
Lead: You've given me
Choir: Another chance, to prove
Lead: My love again
Choir: My life is in your hands
Lead: I just really wanna tell You I love yah
Choir: (repeat)
Lead: I just really wanna tell You I need You
Choir: (repeat)
Lead: Everybody clap your hands
OH (4x) Verse:
Lead: When I'm in need, You're my provider
Oh how You love to love me
Choir: Oh, When I am sick, You are my healer
Oh how You love to love me (Back to Chorus) Vamp
You are my joy, You are my peace, You are my strength, You're my everything
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 83 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4