Cánh Thiên Thần

Tác giả: Nhạc Lang Thang, thơ Yên Chi

Ca sỹ thể hiện: Lang Thang; Yên Chi

Cánh thiên thần. Em mang đôi cánh thiên thần. Làm nền vẽ trắng giấc mơ. Như xưa áo em một lần. Ngây ngô soi cuối lời thơ. Ta vời theo em rất lạ. Thơm thảo từ cõi hồng hoang. Đường hoa sáng trời cao cả. Niềm vui tái tạo.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Yên Chi (Thơ)