Doing To Me

Tác giả: Chưa Biết
[Verse 1:]
Get my hopes up
Too high
I let my guard down
Like you're mine
Just get it over with
Let me go
When you're about to say it
That's when you don't.

[Pre-Chorus:]
Ohh, I'd rather have little than nothing
'Cause a little bit is better than nothing.

[Chorus:]
You got me hanging on the line
But you won't set me free
Never close enough to touch
But baby I love what you're doing to me
What you're doing to me
Sometimes you pick me up
Sometimes you leave me weak
But I’ll take what I can get
'Cause baby I love you’re doing to me.

[Verse 2:]
We haven't talked since
You said you need time
But do you ever think
What that feels like
I wish you wanted me
As much as I want you
I'd take a bullet, burn the bridges
And all the things you'd never do.

[Pre-Chorus:]
Ohh, still I'd have little than nothing.

[Chorus:]
You got me hanging on the line
But you won't set me free
Never close enough to touch
But baby I love what you're doing to me
Sometimes you pick me up
Sometimes you leave me weak
But I'll take what I can get
'Cause baby I love what you're doing to me
What you're doing to me, oh
What you're doing to me, oh.

[Bridge:]
They say it's time to give you up
It's time for me to leave
But I'll never get enough
'Cause baby I love what you're doing to me.

[Chorus:]
You got me hanging on the line
But you won't set me free
Never close enough to touch
But baby I love what you're doing to me
Sometimes you pick me up
Sometimes you leave me weak
But I'd take what I can get
'Cause baby I love what you're doing to me
What you're doing to me.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 195 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4