Những album tạo bởi Quỳnh Như (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Karaoke Beat Thánh Ca 3 1291
Karaoke Beat Thiếu Nhi 12 4296
Karaoke Beat Quê Hương - Truyền Thống 62 8966
Karaoke Beat Tình Ca - Trữ Tình 51 4578
Karaoke Beat Sến - Dân Ca 2 52 4242
Karaoke Beat Nhạc Trẻ 111 7494
Karaoke Beat Gốc 41 5008
Karaoke Beat Vàng - Tình Ca 172 6929
Karaoke Beat Remix - Rap 8 3675
Karaoke Beat Sến - Dân Ca 58 5524