Những album tạo bởi Trường Duy (1 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Thanh Lan - Nhạc nước ngoài 7 1967