Nén Hương Trầm

Tác giả: Nhạc Nguyễn Ngọc Tiến, thơ Ngọc Yến

Ca sỹ thể hiện: Phương Vy

Ai hát cho em nghe, sao câu hát đẫm đầy nước mắt. Em đã dặn rồi. Đừng khóc ơ chị ơi. Em ơi.... có thể nào. Ngàn cánh hạc kia, không xoay vần định mệnh oan trái. Giờ em nằm đây, thanh thản buông lơi. Cách xa gia.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ngọc Yến(Thơ)