Bụi Tro

Tác giả: Liên Bình Định

Ca sỹ thể hiện: Diệu Hiền; Hoàng Quân

Người ơi, hỡi người ơi. Hãy nhớ rằng người là bụi tro. Một mai người sẽ trở về. Trở về bụi tro. Bạc tiền đâu mãi cùng ta đi suốt cuộc đời. Rồi ngày mai trắng tay chẳng còn gì. Cũng về với cát bụi. Người ơi, hỡi người.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Liên Bình Định