Em Đã Trở Lại Paris (Anh Đã Trở Lại Paris)

Tác giả: Nhạc Tùng Nguyên, thơ Kim Thành

Ca sỹ thể hiện: Diệu Hiền

Anh, em đã trở lại Paris. Đi giữa tháng Bảy mưa bay. Kỷ niệm chập chùng trang ký ức. Mắt cay cay cơn huyễn mộng trùng phùng. Vẫn còn đây dòng sông Seine chung bóng mấy mùa. Hè phố xưa trông ngóng với đợi chờ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kim Thành (Thơ)