Tháng Giêng Lên Chùa

Tác giả: Thích Đức Trường

Ca sỹ thể hiện: Thoại Mỹ; Kim Tử Long

Xuân về ngắm lẵng hoa mai nở ơ ớ ờ…. Gió lộng nghe hờ khóm trúc lay. Hôm nay may mắn về đạo tràm tu xuân còn xuân. Đâu đây hương trầm phảng phất bay ngàn phương. Lời kinh thất châu dạt dào nấng ấm hòa lời ca. Lời kinh thất.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thích Đức Trường