Ai Bảo Ăn Chay Là Khổ

Tác giả: Mai Dịch Viên

Ca sỹ thể hiện: Chí Tâm; Phạm Anh Thư

Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay vui lắm chứ. Vì từ bi tấm lòng vị tha vì thương xót chúng sinh. Không lấy sát sinh làm vui mà dùng chay thanh khiết, bát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Mai Dịch Viên