I Cry For You

Tác giả: Chưa Biết
You know I cry for you
My love for you is true
I want you, my love, to stay
Please don't go away
Oh, what do I have to pay
For you leave me today
Tell me what secret you hide
I feel it inside
Remember our beautiful nights
For even forgetting today
You're my destiny
Don't make a tragedy
You're a mistery
Please please stay with me
You're my destiny
Don't make a tragedy
You're a mistery
Please please stay with me
You know I cry for you. Oh-oh
My love for you is true. Oh-oh oh-oh
You know I cry for you. Oh-oh
Darlin', what can I do? Oh-oh oh-oh
You know I cry for you. Oh-oh
My love for you is true. Oh-oh oh-oh
You know I cry for you. Oh-oh
Darlin', what can I do? Oh-oh oh-oh
You're my destiny
Don't make a tragedy
You're a mistery
Please, please stay with me
You're my destiny
Don't make a tragedy
You're a mistery
Please, please stay with me
You know I cry for you. Oh-oh
My love for you is true. Oh-oh oh-oh
You know I cry for you. Oh-oh
Darlin', what can I do? Oh-oh oh-oh
You know I cry for you. Oh-oh
My love for you is true. Oh-oh oh-oh
You know I cry for you. Oh-oh
Darlin', what can I do? Oh-oh oh-oh
I cry for you,
I cry for you
Cry for you
You, you
You, you, you.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 51 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4